Music News

โมเมนต์ประวัติศาสตร์ BTS กลายเป็นไอดอลของโลก กล่าวสุนทรพจน์กินใจ ในสมัชชายูเอ็น

BTS กล่าวสุนทรพจน์สุดซึ้งที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 73

เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ทาง UNICEF (United Nations Children’s Fund) ได้เปิดตัวโครงการใหม่ชื่อว่า “Generation Unlimited” หรือ “เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม” ที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 73 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์พัฒนาด้านเยาวชนของ UN ที่ใช้ชื่อว่า “Youth 2030”

โครงการ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม คือโครงการความร่วมมือระดับโลกเพื่อเพิ่มโอกาสและการลงทุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปี และมีคำขวัญว่า “เวลาของเรา โอกาสของเรา และอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดของเรา” ดังที่ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ เฮนเรียตตา เอช. ฟอร์ ได้อธิบายไว้ว่า โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และได้งานที่เหมาะสมกับอายุ ภายในปี 2030

BTSHenriettaFore

แผนการณ์แรกประกอบด้วยโปรแกรมในอาร์เจนติน่าที่ช่วยให้เด็กๆ นักเรียนในเขตชนบทได้มีครูสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล อีกทั้งโปรแกรมที่ประเทศบังคลาเทศที่ช่วยให้มีการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลาย และมีการช่วยแนะแนวและส่งเสริมอาชีพด้าน STEM (Science, technology, engineering, and mathematics: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาตร์) ในประเทศแอฟริกาใต้

BTS ได้รับเชิญเป็นทูตสันถวไมตรี และกล่าวสุนทรพจน์โดยมี RM เป็นตัวแทนขึ้นกล่าว

เขาเริ่มด้วยการแนะนำตัวเองก่อนอย่างนอบน้อมว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญมาร่วมโอกาสที่สำคัญยิ่งเพื่อเยาวชนของวันนี้” 

RM กล่าวต่อไปถึงใจความหลักของโครงการ “Love Myself” ที่ BTS ได้ร่วมมือทำงานกับ UNICEF ว่า “ความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักตัวของผมเอง” และนั่นคือสิ่งสำคัญที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตน

หลังจากนั้นเขากล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามาก้าวไปพร้อมกันอีกหนึ่งก้าว เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้ว ต่อไป ผมขอให้คุณพูดด้วยความเป็นตัวเอง ผมอยากถามทุกคนว่า ‘คุณชื่ออะไร?'” 

“อะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นและใจเต้นแรง? เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องราวของคุณ ผมอยากได้ยินเสียงของคุณ ผมอยากได้ยินถึงความเชื่อมั่นของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน ผิวสีอะไร เพศไหนก็ตาม ขอจงพูดด้วยความเป็นตัวคุณเอง ขอจงหาชื่อของตัวเองให้พบ และหาเสียงของคุณให้พบด้วยการพูดด้วยความเป็นคุณ” 

RM ลงท้ายสุนทรพจน์อย่างสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งว่า “คุณชื่ออะไร? ขอจงพูดด้วยความเป็นคุณ”

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: