Thai

‘เบิร์ด – ธงไชย’ ปลื้มได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 ราย โดยแบ่งตามสาขา ซึ่ง นายธงไชย แมคอินไตย์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า “ความรู้สึกตอนนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ในความบากบั่นทำงาน เบิร์ดว่าความเป็นไทยมันสวยงาม ร้องรำ ทำได้หมดครับ แม้กระทั่งโรงลิเกที่เราเคยดูแถวบ้านบางแค นั่นก็คือ ครูของเบิร์ดนะครับ เบิร์ดได้ยินตลอดเวลา ทำให้เบิร์ดได้มีวันนี้เหมือนกัน ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม และคนไทยทุกคนนะครับที่รักและเมตตาเบิร์ด ขอบคุณมากครับ”

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: