Asia & K-Pop

กีฮยอน MONSTA X ประกาศข่าวเข้ากรม

กีฮยอน MONSTA X จะเข้ากรมในเร็วๆ นี้!

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม กีฮยอน ได้แชร์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือผ่านแฟนคาเฟ่ ของ MONSTA X เพื่อประกาศกาเกณฑ์ทหารของเขาเป็นการส่วนตัว

กีฮยอน เขียนข้อความดังต่อไปนี้:

ทักทาย มอนเบเบ้! นี่ผม กีฮยอน ครับ! คุณมีวันที่ดีหรือไม่?

ผมคิดทบทวนเกี่ยวกับวิธีการเขียนที่จะสื่อสารกับแฟน แต่ผมคิดว่า มอนเบเบ้ จะรู้อยู่แล้ว แม้ว่าอาจจะไม่ได้บอกตรงๆ

ตัวผมจะเข้ากรมในวันที่ 22 สิงหาคม

แม้ว่าผมรู้ว่า มอนเบเบ้จะกังวลมาซักพักแล้ว เพราะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว แต่ผมก็รู้สึกโล่งใจเพราะผมรู้สึกเหมือนกำลังทำการบ้านที่เคยพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอด

ผมรู้สึกดีใจจังที่มีคนสนับสนุนเยอะ 5555 จากนี้ผมจะทำงานอย่างหนัก เพื่อใช้เวลาอันมีค่าด้วยวิธีต่างๆก่อนที่จะไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

ทั้งนี้ กีฮยอนจะเป็นสมาชิกคนที่ 4 ของ MONSTA X ที่เข้ากรมต่อจากชยอนูซึ่งถูกปลดประจำการในฤดูใบไม้ผลินี้ และมินฮยอก และจูฮันนีย์ ซึ่งกำลังรับราชการทหารอยู่

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: