Asia & K-Pop

แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน EXO ยื่นฟ้อง SM Entertainment ขอยกเลิกสัญญา

แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน EXO ได้แจ้ง SM Entertainment ขอยกเลิกสัญญาพิเศษของพวกเขา

แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน แถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ผ่าน อีแจฮัก ตัวแทนทางกฎหมายและทนายความของพวกเขา จากสำนักงานกฎหมาย LIN โดยประกาศว่าพวกเขาแจ้ง SM เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาพิเศษที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มด้านล่าง:

นี่คือทนายความ อีแจฮัก จากสำนักงานกฎหมาย LIN ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก EXO แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน (Byun Baek Hyun, Kim Min Seok, Kim Jong Dae ต่อไปนี้เรียกว่า “ศิลปิน”) ต่อจากนี้ ตัวแทนทางกฎหมายของเราขอแสดงจุดยืนของศิลปินเกี่ยวกับสัญญาพิเศษระหว่างศิลปินและ SM Entertainment (ต่อไปนี้เรียกว่า “SM”)

ก่อนหน้านี้ ศิลปินได้ส่งหนังสือรับรองเนื้อหาถึง SM เจ็ดครั้งผ่านตัวแทนทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมจนถึงเมื่อไม่นานมานี้ นี้ เราจึงขอสำเนาข้อมูลการจ่ายเงินที่โปร่งใสและเอกสารการจ่ายเงินซ้ำๆ อย่างไรก็ตาม SM ไม่สามารถให้สำเนาของข้อมูลได้”

โดยเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิ์ขั้นต่ำและชอบด้วยกฎหมายของศิลปินในการร้องขอพื้นฐานที่ถูกต้องและโปร่งใสสำหรับการขอเอกสารการชำระเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ถึงขณะนี้ และ SM มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาพิเศษและพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะยอดนิยม อย่างไรก็ตาม ในที่สุด SM ก็ยังคงจุดยืนที่ไม่ยุติธรรมโดยระบุว่าพวกเขาไม่สามารถให้สำเนารายงานได้

นอกจากนี้ หลังจากที่ SM เซ็นสัญญาระยะยาวกับศิลปินที่มีระยะเวลามากกว่า 12 ถึง 13 ปีที่ผ่านมา พวกเขาผลักดันให้ศิลปินเซ็นสัญญาพิเศษอีกครั้งในภายหลัง ส่งผลให้สัญญาระยะยาวครอบคลุมอย่างน้อย 17 ถึง 17 ปี 18 ปีขึ้นไป. SM กระทำการใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศิลปินรู้สึกว่า SM กำลังใช้อำนาจที่เหนือกว่าในการบังคับให้ศิลปินลงนามในสัญญาทาสที่มีระยะเวลาเกือบ 20 ปี รวมถึงระยะเวลาการฝึกของพวกเขา ซึ่งยังห่างไกลจากคำว่า ระยะสั้น ศิลปินต้องการถ่ายทอดความอยุติธรรมต่างๆ ที่พวกเขาไม่สามารถพูดได้ผ่านข้อความด้านล่าง

จุดยืนของศิลปินเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขาและการที่ SM ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลการชำระเงิน”

 1. ศิลปินได้เซ็นสัญญาพิเศษระยะยาวกับ SM เป็นเวลานานกว่า 12 ถึง 13 ปี และได้ทำกิจกรรมบันเทิงอย่างซื่อสัตย์ในฐานะสมาชิกของ EXO
 2. ในช่วงระยะเวลาของสัญญาพิเศษระยะยาวที่กล่าวถึงข้างต้น ศิลปินเชื่อเพียงคำอธิบายของ SM เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระและได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาโดยอ้างอิงจากรายงานที่จัดทำโดย SM เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศิลปินได้ขอสำเนารายงานชำระเงิน หลายครั้งผ่านตัวแทนทางกฎหมาย แต่ SM ตอบกลับว่าพวกเขาไม่สามารถให้สำเนารายงานได้ในที่สุด
 3. SM มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาพิเศษที่มีอยู่และพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะที่เป็นที่นิยม ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลการชำระเงิน และเอกสารการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดของรายได้ทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่ต้องหักออก เนื่องจากสัญญาพิเศษข้างต้นระบุว่ารอบการชำระบัญชีจะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง จึงต้องมีการจัดเตรียมรายงานการชำระบัญชีและพื้นฐานการชำระบัญชีข้างต้นปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 12 ถึง 13 ปีของระยะเวลาสัญญาพิเศษนั้น SM ไม่ได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีและพื้นฐานการยุติคดีดังกล่าวอย่างถูกต้องแก่ศิลปิน
 4. ตามแบบอย่างในการพิจารณาคดี สัญญาพิเศษขึ้นอยู่กับความไว้วางใจในระดับสูง ดังนั้น หากเอเจนซีไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการชำระบัญชี สิทธิ์ของศิลปินในการตรวจสอบการชำระผลกำไรและยื่นคัดค้านเอเจนซี่จะไม่ได้รับการประกันอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำรายงานการชำระบัญชีได้ซึ่งเป็นเหตุผลในการยุติ สัญญาพิเศษ (อ้างอิงคำสั่งศาลสูงโซลจาก 2019Na2034976 วันที่ 31 มกราคม 2020) แม้จะมีการร้องขอมากมายผ่านตัวแทนทางกฎหมายของศิลปินในระหว่างนี้ แต่ SM ก็ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการส่งรายงาน และด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญาพิเศษที่มีอยู่
 5. แม้ว่าศิลปินจะร้องขออย่างจริงจังให้ส่งสำเนารายงานการชำระเงิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมผ่านการรับรองเนื้อหาหลายครั้ง [SM] ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับข้อตกลงของพวกเขา ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะแจ้งให้ SM ทราบ การยกเลิกสัญญาพิเศษที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน
 6. หาก SM จ่ายเงินตามข้อตกลงให้กับศิลปินอย่างถูกต้อง ก็คงไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาไม่สามารถจัดทำรายงานให้ข้อมูลการชำระเงินและเหตุผล เพื่อให้เหตุผลในการยุติคดี แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า SM ไม่สามารถให้รายงานการตั้งถิ่นฐานและเหตุผลในการยุติคดีได้นั้นเป็นหลักฐานที่แย้งว่า SM ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้กับศิลปินอย่างถูกต้อง ดังนั้นศิลปินจึงวางแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งการฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับ SM เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่แน่ชัดของข้อตกลง
 7. เช่นเดียวกับในกรณีของศิลปิน (แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน) หากข้อมูลการชำระเงินและเอกสารสำหรับการชำระเงินไม่ได้ถูกจัดเตรียมให้กับศิลปิน SM รายอื่น นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับแบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉิน แต่เป็นปัญหาสำหรับศิลปิน SM ทุกคน นั่นอาจเป็นปัญหาได้
 8. ในความเป็นจริง มันยากมากสำหรับแบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉินในการยื่นฟ้องทางกฎหมายกับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง SM แต่พวกเขาดำเนินการด้วยความคิดและความกล้าหาญ ซึ่งนี่ก็เป็นเพื่อ [ชี้แจง] ข้อสงสัยต่างๆ ที่ SM จำนวนมาก ศิลปินมี.

ประเด็นที่ 2 จุดยืนของศิลปินเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวที่ไม่ยุติธรรมและความพยายามที่จะขยายออกไปอีก

 1. ศิลปินได้เซ็นสัญญาพิเศษที่ยาวนานกว่า 12 หรือ 13 ปีกับ SM นี่เกินกว่าเจ็ดปีที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการการค้าที่เป็นธรรม สำหรับแบบฟอร์มสัญญาพิเศษมาตรฐานสำหรับผู้ให้ความบันเทิง และศิลปินเสียเปรียบเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากเกินขีดจำกัดที่สมเหตุสมผลอย่างน้อยที่สุด
 2. ก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญา 13 ปี ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ขยายออกไปจากคำตัดสินของคำสั่งห้ามชั่วคราวในกรณีของ TVXQ
  SM ได้รับการตัดสินว่าเป็นสัญญาพิเศษระยะยาวที่ยาวเกินไปซึ่งมีโครงสร้างฝ่ายเดียวและเป็น สัญญาที่ละเมิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สมัคร (สมาชิก TVXQ) มากเกินไปโดยการกำหนด quid pro quo (ผลประโยชน์ตอบแทน) มากเกินไปหรือสร้างภาระที่ไม่สมเหตุสมผลแก่พวกเขา ใช้การควบคุมที่ไม่เป็นธรรมโดยใช้ตำแหน่งที่เหนือกว่าของพวกเขา เนื่องจากเป็นการกระทำทางกฎหมายที่ละเมิดศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคมอื่น ๆ จึงมีการตัดสินว่ามีพื้นที่มากพอที่จะพิจารณาว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาไม่ถูกต้องหรือความถูกต้องหมดอายุเนื่องจากการหมดอายุของเหตุผลอันสมควร ระยะเวลา (อ้างอิงคำสั่งศาลแขวงกลางกรุงโซลจาก 2009KaHap2869 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2009)
  นอกจากนี้ ในกรณีของคำสั่งชั่วคราวในกรณีข้างต้น ศาลได้ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับดาราไอดอลเช่นผู้สมัคร (สมาชิก TVXQ) ที่มีวัยรุ่นเป็นฐานแฟนคลับหลักในการรักษาความนิยมที่มีอยู่ใน สาขาเดียวกันจนกระทั่งหรือหลังอายุ 30 ปี ดังนั้นสัญญาพิเศษที่มีระยะเวลาของสัญญาที่ยาวนานเกินสมควรทำให้ศิลปินไม่มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความสามารถพิเศษและความพยายามอย่างต่อเนื่องที่พวกเขาทุ่มเทเพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง และในความเป็นจริงพวกเขาอาจทำหน้าที่เดียวกันกับสัญญาตลอดชีวิต ( อ้างถึงคำสั่งศาลแขวงกลางกรุงโซลจากปี 2010KaHap1245 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011)
 3. สัญญาพิเศษที่มีอยู่มีระยะเวลาของสัญญาที่ผูกมัดสิทธิ์ส่วนบุคคลอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งใช้ได้กับ “การทำธุรกรรมกับอีกฝ่ายในการทำธุรกรรมโดยการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งการต่อรองขององค์กรธุรกิจเองอย่างไม่เป็นธรรม” จากมาตรา 45 วรรค 1 (6) ของพระราชบัญญัติควบคุมการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ตามประเภทของการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากตารางที่ 2 ของกฤษฎีกาของพระราชบัญญัตินี้ การบังคับใช้เป็นระยะเวลานานเช่นนี้ใช้กับ “การให้ผลประโยชน์ด้วยการบีบบังคับ” หรือ “การให้ข้อเสีย”
 4. นอกจากนี้ SM ให้ศิลปินเซ็นสัญญาพิเศษเป็นเวลา 7 ปีตามวันที่เดบิวต์และขยายเวลาเพิ่มอีก 3 ปีในกรณีที่ [พวกเขาทำกิจกรรม] ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของศิลปิน K-pop จะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนและนานถึงหลายปีในการเดบิวต์หลังจากเซ็นสัญญาพิเศษ และกิจกรรมในต่างประเทศถือเป็นข้อสันนิษฐาน นอกจากนี้ แม้ว่าซิ่วหมินและเฉินจะเป็นสมาชิกที่ [SM] วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะใช้งานในประเทศจีน พวกเขาถูกบังคับให้เซ็นสัญญาระยะยาวตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งมีอายุมากกว่า 10 ปีนับจากวันที่ทำสัญญาพิเศษ .
 5. ในขณะเดียวกัน อายุสัญญา 12 ถึง 13 ปีไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา SM พยายามเรียกร้องอายุสัญญาอย่างน้อย 17 ถึง 18 ปี โดยให้ศิลปินเซ็นสัญญาพิเศษอีกครั้ง นี่คือ SM ที่ใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับศิลปินของพวกเขา
 6. ในกระบวนการปิดช่องทางของสัญญาพิเศษที่ตามมา ทำให้ศิลปินไม่สามารถเจรจาได้อย่างถูกต้อง และเป็นการยากที่จะสะท้อนความปรารถนาของพวกเขาหรือกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เท่าเทียมกัน
 7. นอกจากนี้ เกี่ยวกับการลงนามในสัญญาพิเศษที่ตามมา เราวิจารณ์ว่ามันอยู่ภายใต้มาตรา 45 วรรค 1 (6) ของกฎหมายควบคุมการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรมภายใต้ “การทำธุรกรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรมโดยการเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ของฐานะการต่อรองขององค์กรธุรกิจเอง” ระยะเวลาบังคับระยะยาวเช่นนี้โดยใช้สัญญาพิเศษที่ตามมาใช้แยกต่างหากกับ “การให้ผลประโยชน์เชิงบังคับ” หรือ “การให้ข้อเสีย” ของเอกสารแนบ 2 ของตารางที่ 2 ของกฤษฎีกาของกฎหมาย
 8. นอกจากนี้ เราทราบดีว่าสัญญาพิเศษระยะยาวเช่นนี้เป็นกรณีที่คล้ายกันสำหรับศิลปินส่วนใหญ่ของ SM ไม่ใช่แค่แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉินเท่านั้น
 9. เกี่ยวกับการลงนามในสัญญาพิเศษระยะยาวที่มีอยู่ตลอดจนสัญญาพิเศษที่ตามมา แบคฮยอน ซิ่วหมิน และเฉินกำลังพิจารณาอย่างจริงใจที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลี

ประเด็นที่ 3. คำพูดถึงแฟน

 1. เราขออภัยที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อแฟนๆ จากปัญหานี้ และไม่มีทางที่จะแสดงคำขอโทษของเราได้อย่างเต็มที่
 2. แม้ว่าการดำเนินการทางกฎหมายจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากความแตกต่างในตำแหน่งของเรากับ SM เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาวิธีที่ชาญฉลาดในการแก้ไขข้อพิพาทนี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่สร้างความกังวลให้แฟนๆ มากเกินไป
 3. ในขณะที่เราพยายามพูดด้วยเสียงเล็กๆ ของเราเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมที่เราไม่สามารถพูดได้จนถึงตอนนี้ อันที่จริงแล้วเราหวาดกลัวและหวาดกลัวกับช่วงเวลานี้มาก
 4. เราหวังว่าคุณจะสนใจสิ่งที่เรากำลังพูดเช่นเดียวกับความกล้าหาญที่ยากลำบากของเรา เราขอขอบคุณแฟน ๆ ของเราอย่างจริงใจอีกครั้งที่สนับสนุนเรามาอย่างยาวนาน

ที่มา soompi

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: