งาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 ที่กรุงเทพ ประกาศรายชื่อพิธิกรดำเนินรายการแล้ว

เตรียมพร้อมสำหรับ พิธีกรดำเนินรายการในงาน 37th Golden Disc Awards!