Asia & K-Pop

เวอร์นอน Seventeen จะปล่อยอัลบั้มมิกซ์เทปของตัวเองชุดแรก

ในช่วงกลางดึกวันที่ 16 ธ.ค. เวอร์นอน ได้ปล่อยภาพทีเซอร์อิมเมจ สำหรับงานเดี่ยวมิกซ์เทป ที่มีชื่อว่า Black Eye’
ทั้งนี้ เวอร์นอน จะปล่อยอัลบั้มมิกซ์เทป ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: