ลือ 9 สมาชิก LOONA ยื่นเรื่องขอระงับสัญญา + BlockBerryCreative ปฏิเสธ

มีรายงานว่าสมาชิก 9 คนของ LOONA กำลังดำเนินการเพื่อระงับสัญญากับ BlockBerryCreative