Asia & K-Pop

HYBE แจ้งข่าวสมาชิก BTS พร้อมเข้ากรม สตาร์ทโดยพี่ใหญ่ ‘จิน’

ตามข้อมูลของ BIG HIT MUSIC แจ้งมา จิน ได้ยื่นขอยกเลิกการขยายเวลาเกณฑ์ทหาร และจะปฏิบัติตามขั้นตอนการเกณฑ์ของกองทัพ ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ จะรับราชการทหารตามลำดับตามแผนของพวกเขา

ก่อนหน้านี้ จิน ซึ่งเกิดในปี 1992 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้เลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหารที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2020 และการเกณฑ์ทหารของเขาถูกเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปีนี้

พระราชบัญญัติการรับราชการทหารฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลที่มีทักษะพิเศษในสาขาศิลปะและการกีฬาที่ สามารถได้รับการขยายหรือยกเว้นจากการให้บริการ

อย่างไรก็ตามกฎหมายบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับราชการทหารไม่ได้รวม ‘วัฒนธรรมสมัยนิยม’ ไว้เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศิลปะและการกีฬา ดังนั้นประเด็นที่ว่าบุคคลในวัฒนธรรมป๊อปที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีของชาติจะได้รับผลประโยชน์นี้ด้วยหรือไม่ ในวงการบันเทิงของเกาหลี หลายคนยืนกรานว่า BTS ควรได้รับอนุญาตให้เกณฑ์ทหารทางเลือกได้ แต่การพูดคุยในระดับสมัชชาแห่งชาติก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า

เนื่องจากจินได้ถอน ‘เลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปจนกว่าจะมีอายุ 30 ปี’ เขาคาดว่าจะเกณฑ์เข้าเป็นทหารประจำการทันทีที่มีการออกหนังสือแจ้งการเกณฑ์ทหาร

คำชี้แจงทั้งหมดของ BIG HIT MUSIC สามารถอ่านได้ด้านล่าง

Most Popular

To Top
%d