Asia & K-Pop

WOODZ (โชซึงยอน) ประกาศการคัมแบ็คในเดือน พ.ค.

WOODZ (โชซึงยอน) ประกาศการคัมแบ็คในเดือน พ.ค.นี้ ด้วยผลงานชุด “Colorful Trauma”

ปักปฏิทินไว้เลย WOODZ (โชซึงยอน) เตรียมคัมแบ็ค

ในวันที่ 17 เมษายน WOODZ ประกาศการคัมแบ็คในเดือนหน้า ด้วยผลงานชุดใหม่ “Colorful Trauma” ชมทีเซอร์ด้านล่าง ผลงานจะปล่อยในวันที่ 4 พ.ค.

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: