“Yours”งานประกอบซีรีส์ ‘Jirisan’ ของ จิน BTS ขึ้นอันดับ 1 บน Gaon Download Chart

จิน กลายเป็นเมมเบอร์ BTS คนแรกที่มีผลงานเดี่ยวขึ้นอันดับ 1 บน Gaon Download Chart