Event

Big Mountain แจ้งยกเลิกจัดงานเทศกาลดนตรีในปีนี้

ผู้จัดเทศกาลดนตรี Big Mountain ออกมาประกาศยกเลิกเทศกาลดนตรีครั้งที่ 12 ที่ดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ หลังเดิมเตรียมจัด 10-11 ธ.ค.นี้

เดิมทีทางผู้จัดประกาศมาตรการป้องกันโควิด โดยระบุว่า มาตรการการเข้างาน ให้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนเวันเข้างานอย่างน้อย 14 วัน หรือ มีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วันก่อนเข้างาน

ล่าสุด ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ Big Mountain Music Festival ได้ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งนี้ และได้ขอบคุณสำหรับการจัดงานตลอด 11 ปีที่ผ่านมา และหวังจะได้พบกันอีกครั้ง

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: