Asia & K-Pop

Stray Kids ทำเซอร์ไพรส์ปล่อยทีเซอร์ปริศนา พร้อมวันปล่อย สำหรับ “Christmas EveL”

พร้อมหรือยังกับงานใหม่ของ Stray Kids

ในวันที่ 11 พ.ย. Stray Kids ทำให้แฟนๆตื่นเต้นหลังมีการปล่อยทีเซอร์บางอย่างที่มีชื่อว่า “Christmas EveL.”

แม้ว่าจะยังไม่รู้ชัดเจนมันคืออะไร แต่มันมีวันระบุว่า  “Christmas EveL” ในวันที่ 29 พ.ย. นี้

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: