Asia & K-Pop

เปิดอันดับเมมเบอร์บอยแบนด์ยอดนิยม ก.ย. ‘จีมีน’ BTS ครองบัลลังก์อันดับ 1 ถึง 33 เดือนติด

สถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีใต้ เปิดอันดับสมาชิกบอยกรุ๊ปยอดนิยม ประจำเดือนกันยายน

โดยการจัดอันดับมีการรวบรวมข้อมูลบิ๊กดาต้าตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.- 18 ก.ย. จากสมาชิกบอยกรุ๊ปจำนวน 632 คน ซึ่งข้อมูลมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค , การออกสื่อ , การถึงกล่าวถึงในชุมขนออนไลน์ เป็นต้น

โดยอันดับ 1 -10 ในเดือนนี้ เรียงดังนี้ 1. จีมิน BTS 2. ชาอึนอู ASTRO 3. วี BTS 4. จองกุก BTS 5. จิน BTS 6. แทยง NCT 7. โดยอง NCT 8. ชูก้า BTS 9. อาร์เอ็ม BTS และ 10 คีย์ SHINee

ทั้งนี้ จีมิน มีคะแนนทั้งหมด 4,856,577 พอยท์ เป็นการยืนอันดับ 1 ถึง 33 เดือนติดต่อกัน อันดับ 2 ชาอึนอู ได้คะแนน 3,826,592 พอยท์ และอันดับ 3 วี มีคะแนน 3,741,421 พอยท์

To Top
%d bloggers like this: