Asia & K-Pop

B.I. ได้รับการตัดสินในคดียาเสพติดแล้ว

ในวันที่ 10 กันยายน B.I. ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติด ฯลฯ ที่จัดขึ้นที่ศาลแขวงกลางกรุงโซล


ทั้งนี้ B.I ถูกฟ้องในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ เนื่องจากต้องสงสัยในการซื้อกัญชาและ LSD (lysergic acid diethylamide) ในปี 2016 และใช้ยาบางชนิด โดยอัยการร้องขอให้จำคุก 3 ปี พร้อมปรับ 1.5 ล้านวอน (ประมาณ 1,300 ดอลลาร์) สำหรับ B.I.


โดย ศาลตัดสิน ให้คุมประพฤติ 4 ปี และต้องทำงานบริการสาธารณะ 80 ชม. เข้าร่วมคอร์สการบำบัดยาเสพติด 40 ชม. และเสียค่าปรับ 1 ล้าน 5แสนวอน แต่หากกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงนี้ ศาลมีสิทธิในการสั่งให้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 3 ปี


ศาลกล่าวว่า “[สิ่งที่เขาทำ] ไม่ถือเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้ง่ายๆ และการใช้ยาของคนดังมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมโดยทำให้การรับรู้เรื่องภัยยาเสพติดของวัยรุ่นลดลง”


ที่มา Soompi

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: