Asia & K-Pop

สถานี Discovery+ เลือกเพลง “Ice Cream” ของ Blackpink ประกอบโฆษณารายการอาหาร

“Ice Cream” ของ Blackpink ยังคงมีกระแสในช่วงหน้าร้อนนี้

สถานี Discovery+ ได้ปล่อยโฆษณารายการใหม่ของตัวเองใน ชื่อ ‘The Streaming Hone Of Food,’ โดยใช้เพลงประกอบเป็นผลงานดังของวง Blackpink และ เซลีน่า โกเมซ

โฆษณาชวนน้ำลายไหลนี้ เป็นรายการอาหารที่จะอยู่ในสถานี Discovery+

รับชมโฆษณากันเลย

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: