Asia & K-Pop

Source Music ลบตารางงาน/คอนเทนต์ของวง GFriend หลังจากประกาศข่าวไม่ต่อสัญญา

มีรายงานแจ้งว่า Source Music ได้ลบตารางงาน/คอนเทนต์ของวง GFriend ที่มีแผนจะปล่อย Special Clips เวลา 14:00 น.ไทย และ G-POST เวลา 16:00 น.ไทย

แต่หลังจากประกาศเรื่องการไม่ต่อสัญญาของ 6 สมาชิก ทาง Source ก็ได้ลบตารางคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่ออกทันที ซึ่งเดิมที GFriend จะมีวีดีโอคอนเทนต์ใหม่มาฝากแฟนๆ ในวันที่ 18-19 พ.ค.นี้ แต่ตอนนี้ถูกลบออกไปหมดแล้ว

อย่างที่ทราบ สัญญาเอ็กซ์คลูชีพของสมาชิก GFRIEND และ Source Music จะสิ้นสุดในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ดังนั้นเมื่อมีการลบคอนเทนต์ออก ก็เป็นไปได้ว่า ทาง Source ก็จะไม่ช่วยโปรโมตกิจกรรมของ 6 สาวอีกต่อไปแล้ว

และการลบตารางคอนเทนต์กะทันหันก็สร้างความเสียใจต่อแฟนๆอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: