Asia & K-Pop

MLD Entertainment ต้นสังกัด Momoland ขยายกิจการเข้าเทคโอเวอร์ 3 ค่ายบันเทิง

MLD Entertainment เทคโอเวอร์ 3 ค่ายบันเทิง

MLD Entertainment ต้นสังกัดวง Momoland ประกาศเข้าซื้อกิจการหลายบริษัท ประกอบไปด้วย BM Entertainment, RD Company, และ Double H TNE ทั้งนี้เพื่อขยายธุรกิจ อย่างบริษัท Double H TNE ปัจจุบันก็เป็นผู้ดูแบ คิมยงจุน SG Wannabe

นอกเหนือไปจากเข้าซื้อกิจการ ยังมีรายงานว่า MLD Entertainment ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร เพื่อวางโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอของบริษัทเหล่านี้

MLD Entertainment คาดหวังว่าจะ “เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆในการฝึกอบรมศิลปินและในการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์และเสริมสร้างเครือข่ายทั่วโลก”

ที่มา allkpop

To Top
%d bloggers like this: