Asia & K-Pop

จีมิน ,ชาอึนอู , แบคฮยอน ครอง TOP3 ไอดอลชายเคป๊อปยอดนิยมแห่งเดือนเมษา

สถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีใต้ ได้เปิดเผยอันดับไอดอลชายยอดนิยม ประจำเดือนเมษายน

โดยดัชนีความนิยมนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของไอดอลชายในวงการเคป๊อปจำนวน 632 คน ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.- 17 เมษายน 2021
ซึ่งผลที่ออกมาอันดับ 1 จีมิน BTS , 2 ชาอึนอู ASTRO , 3 แบคฮยอน EXO

ส่วนอันดับ 4 -10 ประกอบไปด้วย 4 วีBTS , 5 จิน BTS ,6. จองกุก BTS , 7 อาร์เอ็ม BTS , 8 ชูก้า BTS , 9. คังซึงยุน WINNER และ 10. ฮีชอล Super Junior’s

สำหรับคะแนนของ 3 อันดับแรก จีมิน มีคะแนนรวม 5,291,477 พอยท์ , ชาอึนอู 4,822,998 พอยท์ และ แบคฮยอน 4,745,104 พอยท์

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: