ฮยอนจิน Stray Kids เขียนจดหมายด้วยลายมือออกมาขอโทษต่อการกระทำในสมัยเรียน

อ่านจดหมายของฮยอนจิน