Asia & K-Pop

ยองแจ GOT7 ชวนทำดีปล่อยเพลงใหม่ Everything for  you กระตุ้นประชาชนช่วยกันบริจาคอวัยวะต่อชีวิตผู้อื่น

ยองแจ GOT7 ใช้พรสวรรค์ของตัวเองปล่อยเพลงใหม่ Everything for  you ช่วยโปรโมตแคมเปญ ‘Life Share’

สำหรับแคมเปญ’Life Share’ มีเป้าหมายในการรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนบริจาคอวัยวะมากขึ้น

โดยท่อนแรกของเพลงนำเสนอในมุมของผู้บริจาค และในท่อนที่ 2 จะเป็นการนำเสนอมุมของฝ่ายผู้รับบริจาค

เพลงนี้เป็นเพลงที่สวยงามซึ่งช่วยปลุกให้ประชาชนสามารถช่วยชีวิตของคนอื่นได้

ฟังเพลงด้านบน

To Top
%d bloggers like this: