เมมเบอร์ VICTON เข้ากระบวนการกักตัว หลังทำงานร่วมกับทีมงานภายนอกที่ติดเชื้อโควิด 19

VICTON เข้ากระบวนการกักตัวเอง