Asia & K-Pop

2020 MAMA ประกาศวันจัดงานแล้ว

งาน ‘2020 Mnet Asian Music Awards‘ (‘2020 MAMA’) ประกาศวันจัดงานแล้ว

รายการแจกรางวัลยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้ ‘Mnet Asian Music Awards’  ประกาศวันจัดงานออกมาแล้ว โดยเลือกจะจัดในวันที่ 6   ธันวาคม ซึ่งในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะเป็นการจัดงานแบบออนไลน์ ชมการแสดงและแจกรางวัลแบบนิวนอร์มอล

โปรดติดตามรายละเอียดของไลน์อัพศิลปินที่ขึ้นแสดงในเร็วๆนี้

To Top
%d bloggers like this: