เมมเบอร์ BTS ได้ถือหุ้นของบริษัท BigHit มูลค่าสูงถึง 200 ล้านบาท/คน

เมมเบอร์ BTS ถือครองหุ้น BigHit