Asia & K-Pop

B1A4, Oh My Girl, & ONF รวมตัวขึ้นคอนเสิร์ตออนไลน์ของค่าย WM Entertainment

สื่อในเกาหลีใต้รายงานว่า ศิลปินในสังกัด WM Entertainment จะมีคอนเสิร์ตพิเศษในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ WM Entertainment เตรียมจัดแฟมิลี่คอนเสิร์ตของค่ายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีศิลปินในค่ายอย่างB1A4, Oh My Girl, และ ONF เตรียมขึ้นแสดง ส่วนวันยังไม่กำหนดชัดเจน มีเพียงช่วงเวลาคร่าวๆต้นเดือน ก.ย. และรายละเอียดการจำหน่ายบัตรจะแจ้งในเร็วๆนี้

นับเป็นการร่วมงานของศิลปินในครอบครัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน หลังจากเคยปล่อยเพลงพิเศษชื่อว่า “Timing”

To Top
%d bloggers like this: