มินอา AOA ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินหลังพยายามฆ่าตัวตาย

มินอา AOA ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล