Asia & K-Pop

เจ DAY6 ปล่อยเพลงใหม่ที่แต่งเองชื่อว่า ‘Pacman’

เจ แห่งวง DAY6 ปล่อยเพลงใหม่ที่แต่งด้วยตัวเองชื่อว่า ‘Pacman’ ให้ฟังผ่านชาแนลส่วนตัว eaJ

เนื้อหาของ Pacman เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น

ไปฟังกันเลย

JYP แจงแก้ไขความไม่เข้าใจกับ ‘เจ DAY6’แล้ว ยันจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

To Top
%d bloggers like this: