‘จีมิน’ลาออกจากวง AOA และวงการบันเทิง

ด่วน จีมิน ประกาศลาออกจากวงการบันเทิง