Asia & K-Pop

Pentagon ประกาศปล่อยซิงเกิ้ล ‘Basquiat’ จากรายการ ‘Road to Kingdom’

Pentagon พร้อมที่จะโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ของวงจากรายการ’Road to Kingdom’

ทั้งนี้งานเพลง “Basquiat” ถูกปล่อยคลิปทีเซอร์ออกมาแล้ว ซึ่งผลงานใหม่ ไม่ได้มีความพิเศษแค่เพลงจากรายการ ‘Road to Kingdom’ เท่านั้น แต่ยังเป็นเพลงแรกที่ปล่อยหลังจาก จินโฮ ประกาศเข้ากรม

อย่างไรก็ดีเพลง “Basquiat” ยังไม่ประกาศวันปล่อยอย่างแน่ชัด มีเพียงคำว่า ‘เร็วๆนี้’

To Top
%d bloggers like this: