From the West

พอดีได้ใช้ มือกลอง Korn ใส่แมสก์โลโก้วงไปจ่ายตลาด

เมื่อก่อนที่อเมริกายังไม่ค่อยมีคนใส่แมสก์เวลาออกจากบ้าน แม้เชื้อไวรัวโคโรน่าจะเริ่มระบาดมากแล้ว แต่ตอนนี้ทางกองควบคุมโรคหรือ Center for Disease Control (CDC) ได้ขอให้ประชาชนเริ่มใส่หน้ากากเมื่อต้องออกจากบ้านหรือเข้าใกล้กลุ่มคนจึงเริ่มมีคนใส่หน้ากากมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย

ล่าสุด Ray Luzier มือกลองของ Korn ไม่ต้องไปหาแมสก์ให้ลำบาก พอดีมีอยู่แล้ว โพสต์รูปตัวเองใส่หน้ากาก Korn เมิร์ชรุ่นอัลบั้ม Follow the Leader ลงไอจีระหว่างการเดินทางไปจ่ายตลาดที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

เขากล่าวว่า “พวกเราใส่หน้ากากตอนทำโชว์ครบรอบ Follow the Leader ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใส่หน้ากากนี้ไปจ่ายตลาดเพื่อความปลอดภัยด้วย”

Luzier เสริมอีกว่า “อยู่บ้านกันนะทุกคน หรือใส่หน้ากากถ้าต้องออกข้างนอก และล้างมือกันด้วย บ่อยๆ เลย” พร้อมลงแฮชแท๊ก #stayhome #wereallinthistogether #allinthistogether #doyourpart #alonetogether #korn #allsaints #dillonoptics #davidyurman #staythefuckhome

หน้ากาก Korn วางขายในราคา 11 ดอลล่าร์แต่ตอนนี้ขายหมดแล้ว ของรอบต่อไปจะมาวันที่ 8 พ.ค.

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: