Asia & K-Pop

จูยอน The Boyz ไม่พบเชื้อ COVID19

ในวันที่ 4 เมษายน Cre.Ker Entertainment ต้นสังกัดของวง The Boyz ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการการตรวจหาเชื้อ COVID19 ของ จูยอน The Boyz หนึ่งใน MC ของรายการ The Show

“เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่าน จูยอน ได้ไปศูนย์ตรวจคัดกรอง COVID19 เพื่อทำการตรวจ และในวันนี้ผลการตรวจเขาออกมาแล้ว โดยผลเป็น ‘ลบ’ แต่พวกเราก็แจ้งให้สมาชิกวง The Boyz ดูแลตัวเอง ลดความเสี่ยง โดยให้ล้างมือและสวมใส่หน้ากาก

To Top
%d bloggers like this: