Asia & K-Pop

โฮชิ Seventeen บริจาคเงินส่วนตัว 50 ล้านวอน ช่วยเหลือผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 โดยไม่ได้บอกค่าย

ในวันที่ 9 มี.ค. มีรายงานว่า โฮชิ แห่งวง Seventeen ได้บริจาคเงิน 50 ล้านวอน ผ่านสมาคมบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ Hope Bridge เป็นการส่วนตัว โดย Hope Bridge เป็นองค์กรบรรเทาทุกข์เอกชนที่จัดตั้งขึ้น สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์และองค์กรทางสังคม

การบริจาคในครั้งนี้วัตถุประสงค์คือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือบุลคากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: