Yellowcard เดินหน้าฟ้อง Juice WRLD ต่อคดีก็อปปี้เพลงหลังแรปเปอร์หนุ่มเสียชีวิต

Yellowcard ตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการฟ้องร้องต่อ Juice WRLD ข้อหาก็อปเพลงหลังออกมาออกมาให้ข่าวไม่นานมานี้ว่าจะระงับการฟ้องร้องไว้ก่อน