From the West

โรงงานเทปคาสเซ็ทต้องชะลอการผลิตเพราะปัญหาการขาดแคลนเฟอร์ริกออกไซด์ทั่วโลก

Photo by Stas Knop on Pexels.com

ความนิยมของเก่าแบบวินเทจเช่นแผ่นเสียงไวนิลและเทปคาสเซ็ทกำลังกลับมาบูมอีกครั้ง แม้ว่าเทปคาสเซ็ทจะขายไม่ดีเท่าไวนิลแต่ก็ยังถือว่ายอดพุ่งกระฉูดโดยสูงขึ้นถึง 18% ในปี 2018 ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตขึ้นอย่างมากที่บริษัท National Audio Company ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเทปคาสเซ็ทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา

ตอนนี้ทางโรงงานกำลังประสบปัญหาขาดแคลน ferric oxide (เฟอร์ริกออกไซด์) สารแม่เหล็กที่ใช้เคลือบแถบบันทึก (tape) ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังกระจายอยู่ทั่วโลก

ทาง National Audio Company (NAC) ได้ส่งหนังสือแจ้งลูกค้าว่าโรงงานที่ผลิต gamma ferric oxide ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวนั้นกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงระยะยาวปีนี้ ทำให้สามารถส่งสินค้าได้เพียงปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิตเทปคาสเซ็ทที่ NAC โดยทางโรงงานคาดหวังว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการผลิตอย่างปกติได้อีกภายในสิ้นปีนี้

ที่มา Pitchfork

To Top
%d bloggers like this: