Asia & K-Pop

งาน 2019 MAMA เล็งจัดในไทยและเวียดนาม

2019 MAMA

ในวันที่ 20 ส.ค. มีแหล่งข่าววงใน ระบุว่า งาน2019 Mnet Asian Music Awards หรืองาน 2019 MAMA ได้ยกเลิกแผนการเดิมที่จะจัดงานในฮ่องกง และญี่ปุ่น ในเดือน ธ.ค.นี้

แหล่งข่าวระบุว่า มันเป็นเรื่องที่ยากในการไปจัดงานที่ฮ่องกง เพราะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ส่วนญี่ปุ่น ก็ยังมีปัญหาสงครามการค้าและกระแสแอนตี้ต่อต้านของคนเกาหลี

รายงานข่าวระบุว่า ประเทศที่มีศักยภาพในการจัดงานในตอนนี้ที่เล็งไว้ คือ ประเทศไทย กับ เวียดนาม

ในรายงานอ้างแหล่งข่าวจาก Mnet ระบุว่า ญี่ปุ่นและฮ่องกง จะไม่ใช่สถานที่จัดงาน 2019 MAMA แน่นอน แต่ตอนนี้ยังไม่ขอประกาศสถานที่ เพราะกำลังรีวิวสถานที่ต่างๆในกลุ่มประเทศเอเชียก่อน


ทั้งนี้งาน Mnet ถูกจัดต่อเนื่องที่ฮ่องกงมาตลอด 7 ปีหลัง และในปี 2017 มีการขยายการจัดที่ ญี่ปุ่นและ เวียดนาม ขณะที่ปี 2018 MAMA จัดที่ญี่ปุ่นและเกาหลี

To Top
%d bloggers like this: