เปิดมหากาพย์เลิกสัญญา’ไลควานลิน’ vs ‘Cube’ อ่านเหตุผลของทั้งสองฝ่ายกัน

การขอเลิกสัญญาของ ไลควานลินไม่ง่ายแน่นอน