Asia & K-Pop

โปรเจกต์กรุ๊ปจากรายการ UHSN ของช่อง Mnet ปล่อย MV เพลงสุดติดหู “Popsicle” ออกมาให้ฟัง

UHSN

รายการ UHSN ของช่อง Mnet ที่จับเอาสาวๆต่างชาติมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและเค-ป๊อป ได้ทำเพลงพิเศษ พร้อมทั้ง MV ให้กับสาวๆ ที่เข้าร่วมรายการ ในเพลงที่มีชื่อว่า “Popsicle”

โดยเพลงนี้มาสไตล์สดใส แบบเค-ป๊อป ชวนเต้น โดยสาวๆ ร้องทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาเกาหลีที่ชัดเจน รวมถึงท่าเต้นที่ดูพร้อมเพรียง ทำให้เชื่อว่า ทุกคนได้ฝึกตัวเองอย่างหนัก เพื่อทำเพลงนี้ออกมา

ลองไปฟังกันดู ติดหูมาก และหนึ่งในสาวๆ มีตัวแทนชาวไทยอยู่ด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: