Asia & K-Pop

ลือ ITZY และ TXT กำลังจะมีโชว์พิเศษในรายการ ‘Music Bank’

ITZY และ TXT

ในโลกอินเทอร์เน็ตมีการปล่อยข่าวว่า สองวงรุกกี้ประจำปี ของค่ายดัง อย่าง ITZY จาก JYP และ TXT จาก Bighit กำลังเตรียมตัวแสดงเวทีพิเศษ สำหรับโชว์ในรายการพิเศษ Music Bank’ first-half year of 2019 special

โดยข่าวหลุดมาจากการประกาศบนทวิตเตอร์ ระบุว่า ทั้ง 2 วงกำลังเตรียมตัว สำหรับแสดงโชว์พิเศษ แต่ยังไม่ระบุว่า จะเป็นการทำโชว์ร่ววมกัน หรือ ต่างวงต่างแยกกันแสดง

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: