โรเซ่ BLACKPINK ระบุว่า ตอนนี้เตรียมเพลงสำหรับลุยงานเดี่ยวแล้ว 2-3 เพลง

งานเดี่ยวของโรเซ่ น่าจะอีกไม่นาน