Asia & K-Pop

สถานีโทรทัศน์สั่งลบวีดีโอย้อนหลัง รายการที่มีจองจุนยอง ออกอากาศทั้งหมด

สถานีโทรทัศน์สั่งลบวีดีโอย้อนหลัง รายการที่มีจองจุนยอง ออกอากาศทั้งหมด

หลายรายการวาไรตี้ อาทิ ‘1 Night 2 Days’, ‘We Got Married’ที่มี จองจุนยองอยู่ในฉาก ได้ถูกลบวีดีโอย้อนหลังออกทั้งหมด

POOQ รายงานว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง MBC ตัดสินใจยกเลิกวีดีโอย้อนหลัง รายการช่วงวันที่ 14 ก.ย. 2013 ถึง 31 พ.ค. 2014 ที่มี จองจุนยอง ศิลปินอื้อฉาวในรายการ

ด้าน KBS ก็ยกเลิกวีดีโอย้อนหลังเช่นเดียวกัน ในทุกๆตอนที่มีจองจุนยอง ร่วมรายการ

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: