Asia & K-Pop

ฮุนไดทึ่งพลัง BTS หลังยอดจองซื้อรถ ‘Palisade’ เกินเป้าไป 2 เท่า

ฮุนได ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ถึงกับทึ่งการยอดขายของรถยนต์ ‘Palisade’ รุ่นล่าสุด

ตามรายงานของสื่อจากประเทศเกาหลีใต้ ระบุว่า ยอดคำสั่งซื้อรถยนต์เอสยูวี รุ่น ‘Palisade’ ของฮุนไดในเกาหลีใต้ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ ธ.ค. 2018 นั้นมีสูงถึง 59,000 คัน สูงกว่าเป้าที่ฮุนได ตั้งเป้าสำหรับยอดขายในประเทศกว่าเท่าตัว

ซึ่งเป้าที่ตั้งไว้คือ 25,000 คัน ในปี 2019 นี้ ซึ่งยอดดังกล่าว กระทบต่อกระบวนการผลิตรถเพื่อส่งมอบ ซึ่งตอนนี้ผู้ที่จองซื้อรถในเวลานี้ จะต้องรอส่งมอบรถนานกว่า 10 เดือนเลยทีเดียว

ส่วนหนึ่งที่ยอดขายพุ่งกระฉูดเพราะ BTS นั้นเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ให้ ทั้งในเกาหลีและระดับโลก

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: