From the West

มือกลอง Five Finger Death Punch ประกาศอำลาวงแล้ว

Jeremy Spencer – มือกลอง Five Finger Death Punch

Jeremy Spencer มือกลองของ Five Finger Death Punch ได้ออกมาประกาศอำลาวงอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาจำต้องพลาดโอกาสออกทัวร์กับวงเฮดไลน์ร่วมกับ Breaking Benjamin เพราะต้องใช้เวลาฟื้นตัวจากการผ่าตัดหลังครั้งที่สอง 

คำแถลงการณ์ของเขากล่าวไว้ดังนี้

“….การตัดสินใจออกจากวงในครั้งนี้เป็นความหนักใจที่อยู่ในใจผมมาหลายเดือน ตอนนี้มันถึงเวลาอันสมควรแล้ว ผมตีกลองมาตั้งแต่อายุหกขวบ หลังจากร่างกายต้องทนกับการใช้งานอย่างหนักมาหลายปีจนผมต้องเข้ารับการผ่าตัด ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องวางมือ เมื่อร่างกายและจิตใจไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานการแสดงในระดับสูงได้อีกต่อไป ทางเลือกนี้คือคำตอบที่ชัดเจน”

ในทัวร์ที่ผ่านมา Charlie Engen มือกลองของ Scale the Summit เป็นผู้เล่นแทน Jeremy ระหว่างที่เขาพักรักษาตัว ตอนนี้ทางวงยังไม่ได้ประกาศว่าใครจะมาแทนที่ Jeremy 

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: