From the West

RIP ตำนานร็อคอีกคน มาร์ตี้ บาลิน นักร้องนำวง Jefferson Airplane ลาโลกแล้ว

RIP ตำนานร็อคอีกคน มาร์ตี้ บาลิน นักร้องนำวง Jefferson Airplane ลาโลกแล้ว

 

เว็บไซต์ Rolling Stone รายงานข่าวว่า ตำนานร็อค อย่าง ‘มาร์ตี้ บาลิน’ ผู้ก่อตั้งและนักร้องนำวง Jefferson Airplane ได้เสียชีวิตลงแล้ว

 

โดยตำนานไซคีเดลิคร็อค เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยวัย 76 ปี ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัด

 

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของตำนานเพลงในครั้งนี้อีกคน

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: