Music News

โลกเปลี่ยน รอยสักบนร่างกาย ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจ้างงานอีกต่อไป

ผลวิจัยในอเมริกาล่าสุด พบว่า รอยสักไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับทำงาน ชี้ทัศนคติ HR และผู้จัดการเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

 
ข่าวดี สำหรับหนุ่ม-สาวที่ชอบงานศิลปะบนเรือนร่าง อย่างการ “สัก” เพราะล่าสุดมีผลวิจัย จาก academic researchers ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ สักและการเข้ารับทำงาน ของบริษัทในปัจจุบัน พบว่า อดีต ผู้ที่มีการสักบนร่างกาย และเห็นชัด มักจะถูกปฏิเสธการเข้ารับทำงาน

 
แต่ผลการศึกษาล่าสุด มีข้อมูลที่น่าประหลาดใจ เพราะทางผู้วิจัยไม่เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ผู้ที่มีรอยสักบนร่างกาย จะถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน หรือ เกี่ยวข้องกับการลดค่าจ้าง เงินเดือน

 
จากผลการสุ่มตัวอย่าง และพิจารณาการศึกษาหลายๆแง่มุม ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคนทำงาน ทั้งในกลุ่มคนที่มีรอยสัก และ คนที่ไม่มีการสักลายบนร่างกาย ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสำรวจเห็นได้ชัดว่า ผู้ที่มีรอยสักบนร่างกาย ในปัจจุบัน ก็ได้รับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยจากความเห็นของหัวหน้าแผนก HR หรือแผนกดูแลลูกค้า มีความเห็นตรงกันว่า ผู้ที่มีรอยสัก ไม่ได้เสียเปรียบ หรือ ถูกเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน

 
ซึ่งความเห็นในครั้งนี้ แตกต่างจากผลสำรวจในอดีตเมื่อ 10 ปีที่ระบุว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลกว่า 80% จะมีความคิดในแง่งบเกี่ยวกับการสักบนร่างกาย

 
และเมื่อทำการสำรวจประชาชนสหรัฐ ช่วงอายุ 18-29 ปี กว่า 38% จะมีสักลาย บนร่างกายอย่างน้อย 1 แห่ง

 

ส่วนของไทย ในปัจจุบัน เรื่องรอยสักกับการทำงาน เป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นกันได้

Click to comment

Leave a Reply

To Top
%d bloggers like this: